بهرام رادان اين عكس رو چندروز پيش دوستى برام فرستاد، پرت شدم به بيشتر از بيست سال پيش، بچه هاى برهان و موسى بن جعفر #ThrowbackThursday #ThoseDays #HighSchoolMemories class=
اين عكس رو چندروز پيش دوستى برام فرستاد، پرت شدم به بيشتر از بيست سال پيش، بچه هاى برهان و موسى بن جعفر #ThrowbackThursday #ThoseDays #HighSchoolMemoriesثبت دیدگاه شما