رضا یزدانی سپاس فراوان از حضور گرم و هميشگيتون در كنسرت ديشب تهران...
به ما كه خيلى خوش گذشت و يه شب به ياد موندنى رو مثل هميشه كنارتون تجربه كرديم...
.
وقتى هستين خوب خوبم... class=
سپاس فراوان از حضور گرم و هميشگيتون در كنسرت ديشب تهران... به ما كه خيلى خوش گذشت و يه شب به ياد موندنى رو مثل هميشه كنارتون تجربه كرديم... . وقتى هستين خوب خوبم...ثبت دیدگاه شما