کورش سلیمانی 🌿
داغ تان در اين سُوز سرما هم سرد نشد عزيزان خانه و كاشانه و عزيز از دست داده؛ به يادتان هستيم ...
_______________________________________

پ.ن: نمى دانم درآن روزهاى نخستِ پس از زلزله آن عزيز سرپلى از كجا توانسته بود ماژيكى پيدا كند تا با اين شكل و از پسِ درد و زخم هاىِ كارىِ زلزله بر تن شهر و خود و عزيزانش چنين بنويسيد و صميمانه و صادقانه سپاسگزارى اش را به مردم يارى رسان نشان دهد ... آن روز دلم با ديدن اين نوشته و جمع خانواده ى نجيبى كه كنار اين چادر در غم و بهت و اندوه نشسته بودند، بدجور لرزيد ... ________________________________________ .
#ازگله
#دالاهو 
#سرپل_ذهاب 
#قصرشيرين 
#ثلاث_باباجانی 
#گيلانغرب 
#اسلام_آباد_غرب
#كرمانشاه
#كردستان
#كرماشان_تنيا_نيه
#دوباره_زندگی class=
🌿 داغ تان در اين سُوز سرما هم سرد نشد عزيزان خانه و كاشانه و عزيز از دست داده؛ به يادتان هستيم ... _______________________________________ پ.ن: نمى دانم درآن روزهاى نخستِ پس از زلزله آن عزيز سرپلى از كجا توانسته بود ماژيكى پيدا كند تا با اين شكل و از پسِ درد و زخم هاىِ كارىِ زلزله بر تن شهر و خود و عزيزانش چنين بنويسيد و صميمانه و صادقانه سپاسگزارى اش را به مردم يارى رسان نشان دهد ... آن روز دلم با ديدن اين نوشته و جمع خانواده ى نجيبى كه كنار اين چادر در غم و بهت و اندوه نشسته بودند، بدجور لرزيد ... ________________________________________ . #ازگله #دالاهو #سرپل_ذهاب #قصرشيرين #ثلاث_باباجانی #گيلانغرب #اسلام_آباد_غرب #كرمانشاه #كردستان #كرماشان_تنيا_نيه #دوباره_زندگیثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران