برگرفته از صفحه زردشت اخوان ثالث(نشر زمستان) @zardoshtakhavansaless به قول اخوان بزرگ، در بهمن که ماه فروغ است یاد می‌کنیم از هردو این بزرگان، شعر فروغ با صدای مهدی اخوان‌ثالث و این «هدیه‌»ای است برای دوستداران شعر. #مهدی_اخوان_ثالث #م_امید #اخوان_ثالث #فروغ_فرخزاد #هدیه #شعر_نو #نشر_زمستان #مجموعه_آثار #شعر #زردشت_اخوان_ثالث #کلیات_اخوان_ثالث پ ن :به مناسبت روز آسمانی شدن فروغ فرخرادثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران