حانیه زاهد .
آقا جدیدی مبارک باشه
.
فیلم لحظه اعلام بازیگر مرد‌رو هم شب میذارم 😊
یادتونه بچه ها فتوکال فیلمشون گفتم بگیرین این سیمرغ داره ، اینم سندش 🤪
.
 عکاسایی که اونجا بودن یادشونه😉
.
منتظر عکسها و فیلمهای بیشتر باشید هم اینجا هم اینجا 👇🏻
@cinemateatre class=
. آقا جدیدی مبارک باشه . فیلم لحظه اعلام بازیگر مرد‌رو هم شب میذارم 😊 یادتونه بچه ها فتوکال فیلمشون گفتم بگیرین این سیمرغ داره ، اینم سندش 🤪 . عکاسایی که اونجا بودن یادشونه😉 . منتظر عکسها و فیلمهای بیشتر باشید هم اینجا هم اینجا 👇🏻 @cinemateatreثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران