نفیسه روشن كنسرت ١٥ دي رضا يزداني🌺

يك هنرمند با اصالت و مهربان👍🏼 كه در كنار تمام هنرهايي كه داره انسانه🌺
من حتما حتما پيشنهاد ميكنم كنسرت ايشون رو از دست نديد✋🏻🎸🎼
photo by:@alireza_lajevard class=
كنسرت ١٥ دي رضا يزداني🌺 يك هنرمند با اصالت و مهربان👍🏼 كه در كنار تمام هنرهايي كه داره انسانه🌺 من حتما حتما پيشنهاد ميكنم كنسرت ايشون رو از دست نديد✋🏻🎸🎼 photo by:@alireza_lajevardثبت دیدگاه شما