فریدون آسرایی پست قبلى رو ازم خواسته بودند براى ده دقيقه بزارم توى پيجم از اونجايى كه از درست يا غلط بودن اون اطمينانى ندارم اونو بعد از ده دقيقه برداشتم
عكس و لباس خانه مد زادورى class=
پست قبلى رو ازم خواسته بودند براى ده دقيقه بزارم توى پيجم از اونجايى كه از درست يا غلط بودن اون اطمينانى ندارم اونو بعد از ده دقيقه برداشتم عكس و لباس خانه مد زادورىثبت دیدگاه شما