پندار اکبری مهشاد مخبری عزیز در نمایش بانوی گمشده هنرمندانه  میدرخشد . پیشنهاد میکنم حتما این نمایش رو تماشا کنید 
__
نمایش بانوی گم شده
نویسنده :هلن خانزادی
کارگردان: فرهاد شریفی
بازیگر : مهشاد مخبری
تماشاخانه ارغنون خ. حافظ. خ. نوفل لو شاتو. کوچه زیبا
ساعت 8.45 class=
مهشاد مخبری عزیز در نمایش بانوی گمشده هنرمندانه میدرخشد . پیشنهاد میکنم حتما این نمایش رو تماشا کنید __ نمایش بانوی گم شده نویسنده :هلن خانزادی کارگردان: فرهاد شریفی بازیگر : مهشاد مخبری تماشاخانه ارغنون خ. حافظ. خ. نوفل لو شاتو. کوچه زیبا ساعت 8.45ثبت دیدگاه شما