احمد ایران دوست وووولک فیروز جان حواست به برزیل ایران باشه صنعت نفت ابادان تیم  کمی نیست و ارزش و جایگاهش به مراتب بالاتر از اینهاست فعلا دل خوشی مردم شهرم تیم صنعت نفت ابادانه پس حواست رو داداش خیلی جمع کن به جایگاهش برسونیش بچه ها هم همکاری میکنند اقای دست نشان هم زحمت کشید متشکریم از  زحماتش .....هووووبللللو هللللللهلهههههه هوبلللو و ترگااااه class=
وووولک فیروز جان حواست به برزیل ایران باشه صنعت نفت ابادان تیم کمی نیست و ارزش و جایگاهش به مراتب بالاتر از اینهاست فعلا دل خوشی مردم شهرم تیم صنعت نفت ابادانه پس حواست رو داداش خیلی جمع کن به جایگاهش برسونیش بچه ها هم همکاری میکنند اقای دست نشان هم زحمت کشید متشکریم از زحماتش .....هووووبللللو هللللللهلهههههه هوبلللو و ترگااااهثبت دیدگاه شما