کیهان کلهر .
حضور آقایان شمس لنگرودی، جواد مجابی و علیرضا قربانی در کنسرت شب گذشتهٔ « پردگیان باغ سکوت ».
تالار وحدت - تهران 
عکس از، حمیدرضا شیرمحمدی
.
#پردگیان_باغ_سکوت #کیهان_کلهر #نویدافقه #هادی_آذرپیرا #علی_بهرامی_فرد #تهران
#kayhankalhor #kamancheh #ali_bahramifard #hadiazarpira #navidafghah #tehran class=
. حضور آقایان شمس لنگرودی، جواد مجابی و علیرضا قربانی در کنسرت شب گذشتهٔ « پردگیان باغ سکوت ». تالار وحدت - تهران عکس از، حمیدرضا شیرمحمدی . #پردگیان_باغ_سکوت #کیهان_کلهر #نویدافقه #هادی_آذرپیرا #علی_بهرامی_فرد #تهران #kayhankalhor #kamancheh #ali_bahramifard #hadiazarpira #navidafghah #tehranثبت دیدگاه شما