کیهان کلهر .
عکس از حمیدرضا شیرمحمدی
.
#کیهان_کلهر
#نادر_مشایخی
#رشت  #پردگیان_باغ_سکوت class=
. عکس از حمیدرضا شیرمحمدی . #کیهان_کلهر #نادر_مشایخی #رشت #پردگیان_باغ_سکوتثبت دیدگاه شما