علی کاظمی با سلام خدمت شما خوبان 
امروز بی خبر جلو دوربین مخفی 😂
الهی همیشه سلامت باشید 
خاک پای تک تک شما خوبانم شاد باشید یا حق class=
با سلام خدمت شما خوبان امروز بی خبر جلو دوربین مخفی 😂 الهی همیشه سلامت باشید خاک پای تک تک شما خوبانم شاد باشید یا حقثبت دیدگاه شما