گلشید بحرایی ممنونم از بانو گلاب ادينه و مونا جان فرجاد عزيزم كه تشريف اوردن و كار مارو ديدن..
#گلشيد_بحرائى #گلاب_ادبنه #مونا_فرجاد#مارال_قادري#ارزو_كشاورز#الينا_گلچين#كارگردان #جواد_اينانلو #نمايش_شاهدخت_هيزم_شكن #سينما_تيكت #تيوال #تاتر #سالن_جام_جم_همت class=
ممنونم از بانو گلاب ادينه و مونا جان فرجاد عزيزم كه تشريف اوردن و كار مارو ديدن.. #گلشيد_بحرائى #گلاب_ادبنه #مونا_فرجاد#مارال_قادري#ارزو_كشاورز#الينا_گلچين#كارگردان #جواد_اينانلو #نمايش_شاهدخت_هيزم_شكن #سينما_تيكت #تيوال #تاتر #سالن_جام_جم_همتثبت دیدگاه شما