گلشید بحرایی ممنون از سلطان بانو گلاب ادينه كه منت گذاشتند و بديدن شاهدخت و هيزم شكن نشتند
#گلشيد_بحرائى #گلاب_ادبنه#نيكا_صحرائى#نمايش_شاهدخت_هيزم_شكن #سينما_تيكت #سالن_جام_جم_همت #تيوال class=
ممنون از سلطان بانو گلاب ادينه كه منت گذاشتند و بديدن شاهدخت و هيزم شكن نشتند #گلشيد_بحرائى #گلاب_ادبنه#نيكا_صحرائى#نمايش_شاهدخت_هيزم_شكن #سينما_تيكت #سالن_جام_جم_همت #تيوالثبت دیدگاه شما