فریدون آسرایی يه عكس از كنسرت نهم ديماه در كنار مجيد عبدى عزيز تهيه كننده كنسرت هاى تهران ضمن تشكر از ايشان از همه افراد گروه و عوامل اجرايى سپاسگزارم 
براى شما دوستان هم اوقات خوبى رو ارزو ميكنم class=
يه عكس از كنسرت نهم ديماه در كنار مجيد عبدى عزيز تهيه كننده كنسرت هاى تهران ضمن تشكر از ايشان از همه افراد گروه و عوامل اجرايى سپاسگزارم براى شما دوستان هم اوقات خوبى رو ارزو ميكنم



ثبت دیدگاه شما