علی کاظمی با سلام خدمت شما خوبان 
همراه دوستان خوبم اقایان حامد تهرانی و شهاب عباسی عزیز
خاک پای تک تک شما خوبانم شاد باشید یا حق class=
با سلام خدمت شما خوبان همراه دوستان خوبم اقایان حامد تهرانی و شهاب عباسی عزیز خاک پای تک تک شما خوبانم شاد باشید یا حقثبت دیدگاه شما