گلشید بحرایی شب اول بعد از اجراي نمايش شاهدخت و هيزم شكن🌺🙏🌺
#گلشيد_بحرائى #فاطمه_موسوي#شقايق_دلشاد#استاد_طاهري#جواد_اينانلو#ارزو_كشاورز#نمايش_شاهدخت_هيزم_شكن#سينما_تيكت #تيوال #سالن_جام_جم_همت#بازيگران#كارگردان#تاتر# class=
شب اول بعد از اجراي نمايش شاهدخت و هيزم شكن🌺🙏🌺 #گلشيد_بحرائى #فاطمه_موسوي#شقايق_دلشاد#استاد_طاهري#جواد_اينانلو#ارزو_كشاورز#نمايش_شاهدخت_هيزم_شكن#سينما_تيكت #تيوال #سالن_جام_جم_همت#بازيگران#كارگردان#تاتر#ثبت دیدگاه شما