گلشید بحرایی ممنون از درست عزيزم إقاي رضا توكلي كه افتخار دادن و به تماشاي شاهدخت و هيزم شكن نشستن🌺🙏🌺
#گلشيد_بحرائى #رضا_توكلى #نمايش_شاهدخت_هيزم_شكن #سالن_جام_جم_همت #كارگردان #تاتر #بازيگران #سينما_تيكت #تيوال # class=
ممنون از درست عزيزم إقاي رضا توكلي كه افتخار دادن و به تماشاي شاهدخت و هيزم شكن نشستن🌺🙏🌺 #گلشيد_بحرائى #رضا_توكلى #نمايش_شاهدخت_هيزم_شكن #سالن_جام_جم_همت #كارگردان #تاتر #بازيگران #سينما_تيكت #تيوال #ثبت دیدگاه شما