گلشید بحرایی ممنون از دوست خوبم رضا زنده جاه عزيز كه تشريف اوردن و شاهدخت و هيزم شكن رو ديدن..مرسي رضا جان،،،،اون وسط هم صورت زيباي دوست نازنينم شيبا جان معلومه كه با حال ناخوشي كه داشت زحمت كشيد و منو شرمنده كرد🌟#گلشيد_بحرائى #رضا_زنده_جاه #نمايش_شاهدخت_هيزم_شكن #سالن_جام_جم_همت #سينما_تيكت #تيوال # class=
ممنون از دوست خوبم رضا زنده جاه عزيز كه تشريف اوردن و شاهدخت و هيزم شكن رو ديدن..مرسي رضا جان،،،،اون وسط هم صورت زيباي دوست نازنينم شيبا جان معلومه كه با حال ناخوشي كه داشت زحمت كشيد و منو شرمنده كرد🌟#گلشيد_بحرائى #رضا_زنده_جاه #نمايش_شاهدخت_هيزم_شكن #سالن_جام_جم_همت #سينما_تيكت #تيوال #ثبت دیدگاه شما