علی کاظمی با سلام خدمت شما خوبان 
در جوار حرم امام رضا علیه سلام دعا گوی همه شما خوبانم هستم 
الهی همیشه دلهایتان شاد باشد 
برایتان بهترینها را ارزو دارم 
خاک پای تک تک شما خوبانم شاد باشید یا حق class=
با سلام خدمت شما خوبان در جوار حرم امام رضا علیه سلام دعا گوی همه شما خوبانم هستم الهی همیشه دلهایتان شاد باشد برایتان بهترینها را ارزو دارم خاک پای تک تک شما خوبانم شاد باشید یا حقثبت دیدگاه شما