داریوش فرضیایی #پست موقت
نمایش کمدی سیاسی "حساب پرداخت نمیشه"!!
.
طراح و كارگردان: هادی عامل
بازیگران: هدایت هاشمی، سید علی صالحی، شیوا ابراهیمی، علی عامل هاشمی، لبخند بدیعی
.
فقط تا ۳۰ دی ماه
ساعت ۱۸:۱۵ class=
#پست موقت نمایش کمدی سیاسی "حساب پرداخت نمیشه"!! . طراح و كارگردان: هادی عامل بازیگران: هدایت هاشمی، سید علی صالحی، شیوا ابراهیمی، علی عامل هاشمی، لبخند بدیعی . فقط تا ۳۰ دی ماه ساعت ۱۸:۱۵ثبت دیدگاه شما