نصرالله رادش سلام.کارگاهه بازیگری نصرالله رادش در 16 ساعت.با حضور تنها و تنها خودشان برای آقایان.حداکثر تعداد هر کلاس فقط 10 نفر.جهت کسب اطلاعات جامع با آقای شمالی تماس بگیرید.
09120982677 class=
سلام.کارگاهه بازیگری نصرالله رادش در 16 ساعت.با حضور تنها و تنها خودشان برای آقایان.حداکثر تعداد هر کلاس فقط 10 نفر.جهت کسب اطلاعات جامع با آقای شمالی تماس بگیرید. 09120982677ثبت دیدگاه شما