فریدون آسرایی سپاسگزارم از يكايك دوستانى كه ديشب زحمت كشيدند و منت به سر بنده گذاشتند و به كنسرت اومدند من و گروهم تمام تلاشمون رو كرديم تا شب خوبى رو براتون فراهم كنيم 
اميدوارم به همه خوش گذشته باشه 
لحظات خوبى رو براتون ارزو ميكنم class=
سپاسگزارم از يكايك دوستانى كه ديشب زحمت كشيدند و منت به سر بنده گذاشتند و به كنسرت اومدند من و گروهم تمام تلاشمون رو كرديم تا شب خوبى رو براتون فراهم كنيم اميدوارم به همه خوش گذشته باشه لحظات خوبى رو براتون ارزو ميكنمثبت دیدگاه شما