نسرین مقانلو ....
😊👌👍👏🌷⚘💕👈
هرگز هیچ روز،زندگیت را سرزنش نکن
روز خوب به تو شادی میدهد،
و روز بد،به تو تجربه
و بدترین روز به تو درس میدهد.
روز جمعه زیبایتان پر از شادی و تجربه های خوب باشد.
.⚘🌷💕😊👈
#نسرین_مقانلو#بازیگر#سینما#تلویزیون#تئاتر
#روز #جمعه #پر #از #شادی #هنرمندان class=
.... 😊👌👍👏🌷⚘💕👈 هرگز هیچ روز،زندگیت را سرزنش نکن روز خوب به تو شادی میدهد، و روز بد،به تو تجربه و بدترین روز به تو درس میدهد. روز جمعه زیبایتان پر از شادی و تجربه های خوب باشد. .⚘🌷💕😊👈 #نسرین_مقانلو#بازیگر#سینما#تلویزیون#تئاتر #روز #جمعه #پر #از #شادی #هنرمندانثبت دیدگاه شما