پرستو صالحی نمایشگاه عکس " زمستان .. است " در گالری نگر
افتتاحیه با حضور  هنرمندان  روز جمعه 10 دیماه ساعت 4 تا 9 شب. 
فروش آثار به نفع نان آوران کوچک و بی پناهان @maahyar_charmchi class=
نمایشگاه عکس " زمستان .. است " در گالری نگر افتتاحیه با حضور هنرمندان روز جمعه 10 دیماه ساعت 4 تا 9 شب. فروش آثار به نفع نان آوران کوچک و بی پناهان @maahyar_charmchiثبت دیدگاه شما