شهرزاد عبدالمجید در حال دوست داشتن تواَم .......مثل ....!!!!پيچك بى ديوار ( فروغ فرخزاد) .....سال نو ميلادى به هموطنان و دوستان مسيحى عزيزم مبارك بهترينهارو در اين سال جديد براتون از كائنات ارزو ميكنم💃💃💃👏💃👑👑👑👑👑💙💙💙💙💙❤️❤️❤️🙏🙏🙏💎💎💎💎🌟🌟🌟💐💐💐#iraniancelebrities #television #persianartist #artist #persianactress #persiancelebrity #cinema#theatre#shahrzadabdolmajid#سينما #تلويزيون#تاتر#هنرپيشه#بازيگر_زن #بازيگرايراني #هنرپيشه_زن #هنرپيشه_ايراني #شهرزادعبدالمجيد 👌👌با تشكر از (امير سعيد وديعى) براى عكس 🙏🙏🙏زنجان ،جاده طارم http://Tlgrm.me/shahrzadabdolmajid class=
در حال دوست داشتن تواَم .......مثل ....!!!!پيچك بى ديوار ( فروغ فرخزاد) .....سال نو ميلادى به هموطنان و دوستان مسيحى عزيزم مبارك بهترينهارو در اين سال جديد براتون از كائنات ارزو ميكنم💃💃💃👏💃👑👑👑👑👑💙💙💙💙💙❤️❤️❤️🙏🙏🙏💎💎💎💎🌟🌟🌟💐💐💐#iraniancelebrities #television #persianartist #artist #persianactress #persiancelebrity #cinema#theatre#shahrzadabdolmajid#سينما #تلويزيون#تاتر#هنرپيشه#بازيگر_زن #بازيگرايراني #هنرپيشه_زن #هنرپيشه_ايراني #شهرزادعبدالمجيد 👌👌با تشكر از (امير سعيد وديعى) براى عكس 🙏🙏🙏زنجان ،جاده طارم http://Tlgrm.me/shahrzadabdolmajidثبت دیدگاه شما