علی کاظمی با سلام خدمت شما خوبان 
با داداش گلم آقا کمال کامیابی نیا 
الهی همیشه دلهایتان شاد باشد 
خاک پای تک تک شما خوبانم شاد باشید یا حق class=
با سلام خدمت شما خوبان با داداش گلم آقا کمال کامیابی نیا الهی همیشه دلهایتان شاد باشد خاک پای تک تک شما خوبانم شاد باشید یا حقثبت دیدگاه شما