میلاد کی مرام زندگی کردن، نایاب‌ترین چیز در دنیاست. بیشتر مردم فقط وجود دارند، همین!زندگى كن ، لذت ببر، مگه چقدر قرار تو اين دنيا باشى؟!! پ ن : بعضى ها اونقدر به ديگران وفادارن كه به خودشون خيانت ميكنن✨〽
آخر هفته ى خوبى داشته باشين✨〽🌹🎄
#miladkeymaram #ilovemyfans 
Photo:@shahpararmat class=
زندگی کردن، نایاب‌ترین چیز در دنیاست. بیشتر مردم فقط وجود دارند، همین!زندگى كن ، لذت ببر، مگه چقدر قرار تو اين دنيا باشى؟!! پ ن : بعضى ها اونقدر به ديگران وفادارن كه به خودشون خيانت ميكنن✨〽 آخر هفته ى خوبى داشته باشين✨〽🌹🎄 #miladkeymaram #ilovemyfans Photo:@shahpararmatثبت دیدگاه شما