چیستا یثربی #خواب_گل_سرخ
#هجدهم#چیستا
محسن خنده اش گرفت.گفت:چی؟ 
داره به صاحبخونه تون،والیبال یاد میده؟!مریم گفت:بایدبریم پایین؛وقتشه!گفتم: آقا حامد که هنوز زنگ نزده!مریم گفت: شاید یادش رفته.اسم والیبال که میاد؛ اون همه چیزیادش میره...بریم آقا محسن!فقط یادت باشه دایی کوچیکه ی ما هستی و تو شهرستان درس میخونی؛ آنها رفتند ؛ و قرار شد مریم به من زنگ بزند یا با پیامک در تلگرام خبرها را بدهد؛ گفتم:عکس هم تونستی؛بفرست!محسن گفت:بابا مگه سیستم جاسوسیه؟!دیگه عکس واسه چی میخوای؟گفتم:با شماحرف نزدم!آنها رفتند و من باز تنها شدم؛ظرفها راشستم؛اماخبری از مریم نشد؛کمی صبر کردم؛ نگاهم به گوشی؛ خیره بود؛صبرم تمام شد!قابلمه غذا رابرداشتم؛ چادر نماز مریم را سرم کردم؛و به بهانه ورود همسایه ی جدید؛به طبقه آنها رفتم که مثلا قورمه سبزی؛مهمانشان کنم!در زدم؛صدایی نیامد؛فقط صدای حامدرا ناواضح میشنیدم؛دوباره در زدم؛حامد روی ویلچر؛دررا باز کرد؛گفت:شمام اومدی یاد بگیری؟سلام یادم رفت.حامد؛هرچهارنفرشان رابه صف کرده بود؛وبه هرکدام ؛ یک توپ داده بود؛ که به دیوار بزنند!زن همسایه از پایین داد میزد:به آتیش نشانی زنگ زدم؛ الان میاد ببینه چه غلطی میکنین بالا سر ما؟! دیوارا داره تکون میخوره! لوسترمون  میفته!حامد بی توجه به اوگفت:آفرین بچه ها!محسن از همه بهتره! اول شد؛ مریم دوم؛عسل سوم؛آقای شاکری چهارم؛حالا یه بار دیگه از اول...به من گفت؛ والیبال دوست دارین؟ قابلمه داشت از دستم میفتاد.آهسته گفتم:چرا این کارو میکنید؟ یعنی انقدر اهل شوخی و بازی هستید؟باور نمیکنم!گفت:پس فکر میکنین چرا اینکارو میکنم؟گفتم:یا دارید سرگرمشون میکنین که متوجه چیزی نشن؛ وسوالی نپرسن؛یا میخواین...سکوت کردم.
گفت:یا میخوام چی؟! گفتم:خاطرات خوبی براشون بذارید...شمادرمان میشید؛ من به معجزه ایمان دارم؛ قول میدم!گفت: دخترباهوشی هستی مانا خانم؛ من هردوتاشو میخوام! هم سرشون گرم شه؛و هم خاطره خوب؛
امروز تا پشت ریه هام بیحرکته؛یه کم دیگه بالا بره؛تمومه! 
گفتم:چی میشه؟بعضیا سالها بااین وضع زنده میمونن!فقط گردن به بالا حس دارن؛ولی زنده ان!گفت:مثل خواب گل سرخ تو زمستون؟گل زنده ست؛ولی خوابه!من میخوام عزیزام خوشحال باشن؛تا منم بتونم خوابای خوب ببینم؛نگرانیم فقط مریم طفلیه؛مکثی کرد؛گفت:وشما!گفتم:مریم همیشه کنارتون میمونه؛تحت هرشرایطی!حضور شما ؛براش کافیه؛ اما من چرا؟گفت:گل سرخ؛گاهی به خواب میره؛گاهی؛هیچوقت خوابش نمیره؛فقط توخودش یخ میزنه؛زندانی میشه!حس میکنم شما دومی هستی !رازی داری که رو قلبتون سنگینی میکنه؛از روز اول که دیدمتون فهمیدم.به من اعتماد میکنید؟! class=
#خواب_گل_سرخ #هجدهم#چیستا محسن خنده اش گرفت.گفت:چی؟ داره به صاحبخونه تون،والیبال یاد میده؟!مریم گفت:بایدبریم پایین؛وقتشه!گفتم: آقا حامد که هنوز زنگ نزده!مریم گفت: شاید یادش رفته.اسم والیبال که میاد؛ اون همه چیزیادش میره...بریم آقا محسن!فقط یادت باشه دایی کوچیکه ی ما هستی و تو شهرستان درس میخونی؛ آنها رفتند ؛ و قرار شد مریم به من زنگ بزند یا با پیامک در تلگرام خبرها را بدهد؛ گفتم:عکس هم تونستی؛بفرست!محسن گفت:بابا مگه سیستم جاسوسیه؟!دیگه عکس واسه چی میخوای؟گفتم:با شماحرف نزدم!آنها رفتند و من باز تنها شدم؛ظرفها راشستم؛اماخبری از مریم نشد؛کمی صبر کردم؛ نگاهم به گوشی؛ خیره بود؛صبرم تمام شد!قابلمه غذا رابرداشتم؛ چادر نماز مریم را سرم کردم؛و به بهانه ورود همسایه ی جدید؛به طبقه آنها رفتم که مثلا قورمه سبزی؛مهمانشان کنم!در زدم؛صدایی نیامد؛فقط صدای حامدرا ناواضح میشنیدم؛دوباره در زدم؛حامد روی ویلچر؛دررا باز کرد؛گفت:شمام اومدی یاد بگیری؟سلام یادم رفت.حامد؛هرچهارنفرشان رابه صف کرده بود؛وبه هرکدام ؛ یک توپ داده بود؛ که به دیوار بزنند!زن همسایه از پایین داد میزد:به آتیش نشانی زنگ زدم؛ الان میاد ببینه چه غلطی میکنین بالا سر ما؟! دیوارا داره تکون میخوره! لوسترمون میفته!حامد بی توجه به اوگفت:آفرین بچه ها!محسن از همه بهتره! اول شد؛ مریم دوم؛عسل سوم؛آقای شاکری چهارم؛حالا یه بار دیگه از اول...به من گفت؛ والیبال دوست دارین؟ قابلمه داشت از دستم میفتاد.آهسته گفتم:چرا این کارو میکنید؟ یعنی انقدر اهل شوخی و بازی هستید؟باور نمیکنم!گفت:پس فکر میکنین چرا اینکارو میکنم؟گفتم:یا دارید سرگرمشون میکنین که متوجه چیزی نشن؛ وسوالی نپرسن؛یا میخواین...سکوت کردم. گفت:یا میخوام چی؟! گفتم:خاطرات خوبی براشون بذارید...شمادرمان میشید؛ من به معجزه ایمان دارم؛ قول میدم!گفت: دخترباهوشی هستی مانا خانم؛ من هردوتاشو میخوام! هم سرشون گرم شه؛و هم خاطره خوب؛ امروز تا پشت ریه هام بیحرکته؛یه کم دیگه بالا بره؛تمومه! گفتم:چی میشه؟بعضیا سالها بااین وضع زنده میمونن!فقط گردن به بالا حس دارن؛ولی زنده ان!گفت:مثل خواب گل سرخ تو زمستون؟گل زنده ست؛ولی خوابه!من میخوام عزیزام خوشحال باشن؛تا منم بتونم خوابای خوب ببینم؛نگرانیم فقط مریم طفلیه؛مکثی کرد؛گفت:وشما!گفتم:مریم همیشه کنارتون میمونه؛تحت هرشرایطی!حضور شما ؛براش کافیه؛ اما من چرا؟گفت:گل سرخ؛گاهی به خواب میره؛گاهی؛هیچوقت خوابش نمیره؛فقط توخودش یخ میزنه؛زندانی میشه!حس میکنم شما دومی هستی !رازی داری که رو قلبتون سنگینی میکنه؛از روز اول که دیدمتون فهمیدم.به من اعتماد میکنید؟!ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران


maryam.moradikhah
نه وویس ها رو گوش نداده بودم...اها مرسی موفق باشید ♥


yasrebi_chista
@maryam.moradikhah ویسای کانالو گوش بدین.دو سه پست جلوترم بخونیو.تاتر من شروع شده و گفنم...نخوندین

maryam.moradikhah
@yasrebi_chista میگم مشخص نیست که چه زمانی ادامه داستان رو میذارین؟ بی صبرانه منتظریم♥♥

maedeh.h.b
ممنون خانم یثربی واقعا عالی عالی عالی منتظر ادامه اش هستم😍😍😍

soozanmfz
بانو يثربى نازنين براتون يك دنيا موفقيت آرزو دارم 🙏 و اميدوارم بتونم براى ديدن شب بيام 🙏 مانا و پر توان باشيد ❤️

mahjal1990
@yasrebi_chista براتون آرزوي سلامتي و موفقيت روز افزون دارم😍😘 و منتظر قسمتهاي بعد ميمونم ،خدا پشت و پناهتون باشه🙏🏻🌺

yasrebi_chista
@mahjal1990 دو پست بعد گفتم یه هفته اصلا خونه هم.نمیرم/داستان نویسی مجازی عزیز فقط یکی از کارای منه....م

mahjal1990
@yasrebi_chista بي صبرانه منتظر ادامه داستانتونم خانوم يثربي مهربون🙈❤️

elsa.212
ویرانه های خانه من ایستاده اند چشم انتظار حمله چنگیز دیگری

samaneaghajani.2266
قلبم با خوندن داستانها وکلماتتون میلرزه خیلی دوستون دارم🙏💞💞💞

elmiraara
آخه چرا قرمه سبزى من گرسنمههه😫😭😭 دلم رفت 😰


yasrebi_chista
@ms.spriiing @sh.v1393 @tahere001 @khoshagomnaman.pv @maryam._ashuri @parvin_adine @adenaaaa.94 @saghar.k @elhamd69 @sara_7.2 درود و سپاسهای فراوان عزیزان♡♡♡♡♡

ms.spriiing
alan hamasho az aval khondam..mese hamishe aalie khanome yasrebi👏👏👏❤❤❤

sh.v1393
عالي و لايك ويژه🙏🙏👏👏

khoshagomnaman.pv
آخخخخ قرمه سبزیییی😋😋😋

maryam._ashuri
عالي عالي مثل هميشه.قلمت سبز بانو چه ميكني با كلمات و دل ما .سپاس🙏🙏🙏🙏💋💋💋💋💞💞💞💞💞

parvin_adine
داره جالبتر میشه 😕

adenaaaa.94
ممنونتم عالی بود مث همیشه @yasrebi_chista

elhamd69
سپاس.... مثل همه ی کاراتون اینم عالی💜💜💜💜💕💕

saghar.k
عین پستچی کشش خوبی داره داستان...عاشقتونم

sara_7.2
ممنون ازوقتي كه ميذاريد خانم دكترعزيزم😘🌸🌸❤❤❤


sedighehmardani
با تشکر فراوان از زحمات شما بانوی مهربان.....

soosan.oulad
چیستای عزیزم عکسهای تلگرامو دیدم معلومه انرژی زیادی صرف کار کردید شما بانوی خستگی ناپذیر هستین انشالا در تمام کاراتون موفق باشید

mel.kiyamanesh
@yasrebi_chista آدمایی ک سنگینیه ی راز و تنهایی تحمل نمی کنم خوشبختم.....اما راز تا وقتی رازه ک نفر بعدی وجود نداشته باشه حتی یک نفر.....رازای دو نفره اسمش دونفره در واقع دو ب توان چندین نفره

parinaz_2017
سپاس بانو مثل همیشه عالی دیشب تاحال ریپورت بودم

talieh.milani
وااااای گشنمه

roohnavaz78
عالیه بانو ممنون

fazilatsalehi
عالی مثل همیشه موفق باشید

mahboobefroghi9
عالیه زنده باشین وپابرجا

roya_forutan_tt
قلمتان پر توان

zshahriari60
مثل همیشه عالی


soheila1362rashidi
وای قورمه سبزی .... همراه با خوندن داستان عکسش نگاه کنی .. به به

bahar_maree
از قاب دوربین منم عکس داشته باشید

shahin3294
عاشقتم ازجان برايد وبرجان نشيند اما قورمه سبزي هوس انگيز بود

nooshin.hadiani
عالی فوق العاده💞💞💞💞💞💞💞

maneli32
مرسی خانم دکتر ، دوستان اگه کسی میدونه پستی که حاج علی گذاشته بون با گوشی خانم دکتر یکی منو تگ کنه لطفا ، ممنون میشم،

taherefallahy
خداقوت بانو

sarasajad114
عالی مثل همیشه

nasrin_z05
خسته نباشیدعزیزم😘😘😘عکس قرمه سبزی استوری هم گذاشتین نمیدونم چرااونجاوسوسه انگیزترشده😋😋

parvinesmaieli
@yasrebi_chista وقتی نباشی ،خوشبختی عین بدبختی است،،شهامت داشته باش بمان،،در آغوش تو بدبختی ،،تعبیر یک خوشبختی است ،،♡♡★♥♥♥♥♥♥♡♡■

sarah_kgr
😭😭😭


blllllllack___ssssswan
@rastin2040 من کلن برا اینکه دلم خنک شعه هر کامنتی مینویسم ،،یه سه چهارتا تشر مشر به این اق محسن شما میزنم راحت شم ،،اعصاب مصاب ندارم از دسش،،عههههععع این قثه عاشقانه ملایم ولطیفه ،،احتیاجی به ایشون نداریم ،،بلاک شد رفت پی کارش ،حامیاشم بلاک ریپورت میشن بخدا راست میگم ،مواظب خودت باش خطریییی 😬😬😬😬

_bahary_
عالییییییی مینویسید 💜💜💜

parisa.d.70
دلم خواست☹️

denizn080
❤❤❤

fariba.imani.i
من که تاآخراین داستان میمیرم و زنده میشم وای استرس گرفتم برای داستان😁😁

alishahrir2345
سلام بفرمایید ناحار

rastin2040
@blllllllack___ssssswan چه چیزاااا چه حرفا محسن نمکه شیطونه نباشه با قصه قهر میشم

blllllllack___ssssswan
@yasrebi_chista میگم که مینا خانم کجاست ،،مثل اینکه در رفته ،،دنبال اسکیت ومربی ودوستشع ؟؟!چشم همه را دور دیده ،،نیسشا ،،بگردید پیداش کنید تا بیشتر گم نشده خوبیت نداره ها ما غیرت میرت وازاین جور چیزا یکمی داریما ،،خود دانید من گفته باشم خطریه ،زیاد عاقل نیسش مثل مانا خانم که من عاشقش فدا مدا 😊😊😊

saeideh_heidari
وای چه غذاییی نوش جانت استاد مهربانم ، داستان هم عالیییی و جذاب

parissa_pedram
سلام شما بانوی هنرمند وعشق هستید عزیزم، من مطمئنم شما از این بهتر ش را هم میتوانید درست کنید😙😙😙😙


blllllllack___ssssswan
@yasrebi_chista نه ترا خدا بخاطر من زنده نگهش دارید ،،نمیره حامد ،،منکه خیلی ناراحت میشم ،خودم ازش مراقبت میکنم،،با محسن هر کاری خواستید بکنید،بزنید ،بکشید ،تکع تکع ،،ولی حامدو دوست دارم یجوری نگهش دارید ،،گناه داره ،بچه خوبیه ،عاشقه ،،قربونتون برم فدای شما بشم ،،عشقید شما 😱m😱m😱m😱m

beheshht
به به نوش جان

yasrebi_chista
@nani_1966 @sahel_kiaee @blllllllack___ssssswan @zohre_zarea @soodabeh.bathaei @_shahin_ahmadi @shohre_abed @amooni_ap @lilihashemi1349 برای کسی که اخرین روزهای هشیاریشو ممکنه بگذرونه دو تا توپ زدن به دیوار گناه نیست.ما که رو سرمون خمپاره هم.میترکونن.تمام سقفا دل داده رو سرمون.هیچی نمیگیم/مرسی عزیزانمم

yasrebi_chista
@pt1355 ♥

yasrebi_chista
@faridokht.foroughi .....:-)وسوسه شید

yasrebi_chista
@parissa_pedram ♥♥♥کاش من پخته بودم عشق بانو

yasrebi_chista
@nasrin_z05 شاد واقعا.دوست خوبم بود

yasrebi_chista
@m.parisapoorabrishm @faridokht.foroughi @m.r338 @zahra_7487 @parissa_pedram @samiraeghbali9 @parvinesmaieli @nasrin_z05 @badryakbari عریزم باری چیه.غذای ماناایناقورمه سبزی بود.غذای مورد علاقه من/فکرکردم از یه عکس بی ربط که بهتره.دل همه آب افتاد.مثل خودم/ممنون از همه

yasrebi_chista
@vahid.bashirii @zeinab777777 مجازا/نوش جان

m.parisapoorabrishm
سلام خانم یثربی.ممنون واسه ادامه ی داستان...عجب عکسی...باورم نشد واسه پیج شما باشه.هههه


faridokht.foroughi
چه عکس خوشمزه ای بانوی مهربان باروح طرفداراتون بازی نکنید☺☺😍😍😍

m.r338
یه داستان دلچسب کنار یه ناهار لذیذ چه حالی میده! جا ما هم خالی😄😄😄

zahra_7487
به به چه غذای لذیذی!دلم خواست

parissa_pedram
سلام روز شما بخیر هم داستان هر چه پیشتر میرود قشنگ تر میشود هم قورمه سبزی شما خیلی خوشگله 😙😙😙😙

samiraeghbali9
سلام خسته نباشید ممنون از خواب گل سرخ در ضمن چه قرمه سبزی وسوسه برانگیزی❤💙💛

parvinesmaieli
یاد وخاطره پوران فرخزاد ودنیا فنی زاده گرامی ومحترم یادشان سبز ونورانی @yasrebi_chista

nasrin_z05
پوران فرخ زادیک روزبعدازتولدفروغ ازدنیارفت روحش شاد

badryakbari
خانم یثربی عزیز تشگر بسیار .

amirhosein18642
درودبراستاد

sheibani.z213
عالی بود و شیرین .سوال برانگیزو مهیج .حس کنجکاویم بسیار تحربک شده نمیشه باقی داستان حدس زد


anismansouri90
چیستای نازنین تشکر برای تمام شعرها ،داستانها ومطالبی که مینویسید .همشون فوق العاده اند .

rhamdami2
ممنون چیستا جان خیلی داستانهاتون رو دوست دارم ای کاش هر شب قسمت جدید و میفرستادین ممنونم

afsaneh_sistani
👌🏻👏🏻👏🏻😘😘

nani_1966
سلام عزیزم روز خوبی داشته باشید به همراه گل زندگیتون نیایش جان ، بسیار عالی ،انگار منم تو اون خونه زندگی میکنم انقدر زیبا مینویسی که آدم خودش رو تو اون فضا حس میکنه ، خسته نباشی مهر بانو 😘 😘 😘 😘 😘 💕 💕 💕

sahel_kiaee
@yasrebi_chista بله همینطوره.چشم،مرسی از پاسختون مهربان

blllllllack___ssssswan
@yasrebi_chista عع مگه اپارتمان جای توپه بازیه ،،بد اموزی داره یا نداره،؟؟؟همیشه وهمه جایی باید ورزش کرد ،،هدفتون این بود فکر کنم نه بقیه ازاری ومردم ازاری واین دست مسایل ،،قربونت برم که ایقد ماهی وستاره ای وگلی ,فدا مدات ⚽⚽⚽⚾⚾⚾

zohre_zarea
👌👌👌👌👍👍👍👍👍👍💪💪💪💪💪👋👋👋👋

soodabeh.bathaei
چیستا جان صبح بخیر .چقدر جملات زیبایی در داستان هست هر کدوم از جملات را باید باآرامش خواند

_shahin_ahmadi
با تشکر صمیمانه از شما بانوی فعال

_shahin_ahmadi
سلام ممنون بابت داستان اما با تاخیر بیش از حدی که داره بین قسمتهاش تقریبا ادم فراموش میکنه داستان رو شیرازه اش از دستت میره اگه سریال هم بود هفته یه یا دو قسمت بود من از اولین داستان همراهتون بودم ولی الان فکر میکنم خیلی درگیرید ووقتی برای داستان نویسی ندارید


shohre_abed
درود بانو جانم

amooni_ap
قلمتووون طلا ...عالي💕

zafariameshki
سلام استاد وقتتون بخیر خسته نباشی

sara2079806
@yasrebi_chista ممنون خانم یثربی همین که گاهی برای کامنت هام جواب میدین حس رابطه دونفره روبهم میده یه حس عالی حس اینکه این دنیای مجازی همچین هم مجازی نیست یه رابطه یه دوستی قشنگ وزنده رودرست کرده ازتون ممنون💏💏🌹🌹

taraziaie
هم عکس هم داستان ب دلم نشست

mahsamohammadkhani
عالی. درودها بانوی جان♥♥♥♥♥

eetr__
وای چقدر هیجان انگیز شده .......

poshtehichestan
😍😍😍😍😍

f.hosna.goli
بینظیر بود بانو.ممنون.

mozhde.h.78
عالي استاد،ممنون😢


azra_hamedani
نووووووووش جونتون 😍

ftm8101
وآووووو قرمه:-!

r.jarvand
گریه ام گرفت😓😢

banafshe1om3638
مثل هميشه عالي وپر احساس ،پر ازاستعاره هاي قشنگ👌👌👌👌👌👌👌

zhaleh.zarei
درود بانو جان. خدا قوتِ بسيار👈🏻💖

star8777
خانوم يثربي بهترين فيلم هاي ما فقر ديالوگ دارن، مثلا وقتي يه فيلم خوب خارجي ميبينم اينقدر ديالوگاي خوب داره كه گاهي بخاطر اون ديالوگ ها هم شده اونو چندبار ميبينم. مثه نوشته هاي شما. هميشه يه سوال منو تونسته جواب بده، واسه همين الان يه هفته است قسمت ٧٥تا ٨٥ او يك زن منو درگير كرده. يا خواب گل سرخ. فك ميكنم بخاطر علم شما در روانشناسيه و اين بيشتر منو ترغيب ميكنه كه بيام تئاترتونو ببينم. اما يه كاشكي دارم، كاشكي به فيلم سينمايي هم وارد ميشديد. ميدونم انتقلابي عجيب ميشه تو سينما 🙏🌹 ممنون كه هستين و دوستون دارم❣️

mirzaei_mana
وااااای عجب عکسی به به...داستانم که داره زیباتر میشههههه

mitra_charani
سلام عزیزم... عاااالی عاااالی

parvin114
👌👌👌💗💗💗

f_ascary
زیبا ...


_hasti_1989
گاهی هیچ وقت خوابش نمیبره فقط تو خودش یخ میزنه.....

sara_safaey
عالی وباز هم عالیتر چیستای عزییییزم

nazaninkh20
👌قشنگ بود

nazinaeini
چرااينقدرشكننده😓

_._mrixx_._
یعنی حامد مانا رو دوست داره؟!

maryamm_hajizadeh
وای خیلی خوبه

zahra_deris68
عالی بود👏👏👏😢😢

jamaali.zeinab
قلمتون پایدار.

hamoon.roksana1378
سیاه روغنشو ببین♥♥♥♥

akram.shakibaa
سلام وصبح بخیرچیستای نازنین،چ زیبا ازگلسرخ میگین👏👏🌹🌹قابل توجه دوستان ناهارقورمه سبزی داریم،بفرمایین ناهار🍜🍜


farahnazmalekpour
توى زندگى بعضى ها هستند كه مثل مخمل روى گل سرخ ميمونن براى گل ، ولى همه گلها شانس داشتن اين مخمل رو ندارند . عالى عالى مينويسى دوست عزيزم . 💚💚💚💚💚💚👍

mhtb2714
سلام خانومی نمیگی مارو باپست قورمه سبزی حالی به حالی میکنی😢😢😢هممون قورمه سبزی میخواهیم

parvinesmaieli
@yasrebi_chista اخخخخخخ،، از قرمه سبزی نگییید که دلم غش رفت ،،ترا خدا هر وقت درست کردید منم خبر کنید باهم باشیم ،بخدا خوش میگذره ،،فداد بانو مخلثم ،،بی خیال قثه ،،بچسبید بع قرمه ،،وای وای وای از این قرمه خوشکل موشکل،،،،مخلثثثثثثثثث قرمه سبزیم 😱😱😱😱😱

saamaaneh313
خیلی قشنگ بود بانو جان 😘😘😍😍😍🤗🤗

hano_kahgelli
نمی دونم چی بگم. عالی هستید

soroush_ro48
نوش جان

rastin2040
@yasrebi_chista استوری عالی بودددد عشقت گناه داره قورمه سبزی تموم میشه میره اما عشقت همیشه هست

miladghanbai
سلام نوشجانت دلکم 🌹

nasser.shams
انجماد گل سرخ. حرفهایت آنگونه دل نشینی میکند گویی جایشان حکاکی دست خداست

mehrnaaz.soleymani
عالی بود این قسمت #گل_سرخ


farzanesh8588
وای چه قورمه سبزی ای.چقدر شخصیت حامد برام جالبه یه جورایی خیلی مظلوم و مهربونه.حامد منو یاد شخصیت آقای تهامی تو فیلم مشق عشق میندازه با این تفاوت که اون عصبی بود و این عاشق و مهربون

yasrebi_chista
@suhayla.azizinya ☆

ahi.azin
شب نیمی از دنیاست

suhayla.azizinya
دست گلتون درد نکنه

onlyfahimeh
صبحتون بخیرقلمتون پایداراستادعزیز

foruz_shirin
آخ چقدر یاد جانبازان عزیز افتادم .که مثل این آقا حامد از خودشون میگذرند تا عزیزانشان دردشونو حس نکن.خدایا همه مریض هارو شفا بده .امین

azizmohammadi56
مثل هميشه عالي...🌹❤🌹

salmeh_s
عالیه استاد عزیز عالی

zivar.s_53
من میخوام عزیزام خوشحال باشن تا منم بتونم خوابای خوب ببینم......قلمتون مانا بانو،درودها بر شما

ftmhmmry36512064
درود برشما عزیز خستگی ناپذیر عالی وبی نظیریدممنون ازشما💖💖💖💖💖💖


goli.73.n
خسته نباشید عاااالـــیه

arezooashoor
روزتون پر از شادی و تنتون سلامت.😚😚❤عالی بود ممنون👍👍

fatimanaby
❤️🌹🌹🌹🌹❤️

mohannaz299
صبح قشنگتون بخیر ،،،با خوندن داستان زیبا کردید صبح من رو ،ممنون❤❤❤

elansarilari
سلام بانو... صبحتان بخیر... عالی بود چيستای جان ❤❤@yasrebi_chista

azar.heidarpur
مثل همیشه غافلگیر کننده. عالییی و البته حساس 👌👌👌🙇

yasrebi_chista
@fereshte2m ف ات.کاش قرمه من بود.نیست

fereshte2m
سلام صبحتون بخیر. چه زیبا و چه غمگین .. قرمه سبزیتون ولی خوشمزه. 😀💞🍁

yasrebi_chista
@seyedmohammadseyedsad درود دوست گرامی من

yasrebi_chista
@afrodit8888 ♥♡♥♡


afrodit8888
🌹

afrodit8888
👌🏼👌🏼🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

moghimmaryam
مرررررسی چیستا جان ❤❤❤❤

sima.eb88
عالیه.نمیدونم چرا همش بغض میکنم وقتی این داستان رو می خونم.

yasrebi_chista
@manaasdi27 ★

manaasdi27
💖💝💖✌👌✋💕💞

yasrebi_chista
@m.reza_babaali درود

m.reza_babaali
نوشته هاتون بسیار زیبا و دلنشینه 👌👌👌

yasrebi_chista
@bahmanimarya برای همه مون عکس جذابتر از قصه بود.اولش همه گشنه شدیم.شمانبودی.ممنونم

yasrebi_chista
@gandom.gh92 پیشکش


gandom.gh92
ممنونم چیستاجان..

bahmanimarya
عالی بود مرسی استاد مهربان , تصویر قرمه سبزی هم حسابی به جا بود و البته هوس برانگیز مرسی بانوی گل سرخ .

atefeh_kmnd
@yasrebi_chista سپاس بانو💖💐

yasrebi_chista
@atefeh_kmnd انشالله.و هم جنین به شماو خانواده

yasrebi_chista
@afsoongaresard.zeinab .......♥

yasrebi_chista
@mohammad.shirinzadeh احسنت.ممنونم .خیلی

yasrebi_chista
@roya_sed مرسی از قوت قلبی که میدی عزیزم.دعات دلگرمیمه.شماهم.ممنونم

roya_sed
@yasrebi_chista با فكر داستان شما به خواب ميروم و با شوق خوندن قسمت بعدي از خواب بيدار ميشم چيستا عزيز. اميدوارم هميشه در كنار نيايش گل سلامت و شاد باشي ❤️❤️❤️❤️❤️

yasrebi_chista
@atefeh_kmnd افتخار گلم

yasrebi_chista
@mohammad.shirinzadeh انشالله


rastin2040
@yasrebi_chista نصف شبی بیخوابی بزنه به سرت و قصه یی بخونی ک عکس قورمه سبزیش نه تنها خوابت نمیکنه بیخوابی رو تشدید میکنه گشنم شد چند وقته قورمه سبزی نخوردم دلم با ترشی میخاد

sara2079806
مانا همه چیش رازه بقیه یواش یواش دارن معلوم میشن از مانا هنوز هیچی نمیدونیم از روز اول توراه پله که گفت من چیزای سنگین زیاد بلند کردم ،تا الان که میگه مادرم چیزی از دست من نمیخوره چیزای سنگین چی بوده چرابامادرش سر سنگینه حتی باش دکتر نمیره وخیلی چراهای دیگه

ehyadehghanzadeh
مرسی هزار بار برای استقامت و بودنتان برای قلمتان و نگاه پر از مهرتان و لبخندی که روی لبهایتان و غمی که چشهایتان پشت لبخندهایتان پنهان میکند ممنون بازم ممنون برای بودنتان با وجود این همه بخل حسد و بدخواهان بد اندیشان کج اندیشان ووو......دوستتان دارم 💖 و همیشه برایتان دعا میکنم که خداوند یار نگهدارتان باشد نگهدار مادری فداکار و فرزند نازنینش باشد

sepideroshan6823
ممنون خانم یثربی

sara2079806
حامد تو داره ولی فهمیده وباهوشه زجر کشیده است . هم زجر عشق از دست رفتش هم سلامتی وآینده از دست رفتش اونو ساخته . توتنها یی هاش به خیلی چیزها رسیده. ازهمون نگاه اول تو راه پله مانا روفهمید.💔 خانم یثربی ان شاءالله همیشه سفره تون پهن و گرم وپر رونق باشه🍝🍶🍜🍞🍰نوش جان

parisaaa71ap
مرسی بانوی زیبا، قلمتون پایدار و ماندگار 😘😘😘😘

rastin2040
@yasrebi_chista قورمه سبزی جووونم

fatemeh_72_
فوق العاده دل نشین نوشته شده این داستان حس خوبی توش داره که وصف ناپذیره

saeideh.najafi
@yasrebi_chista کمتر کسی رو دیدم که به خاطر تنهایی کسی ناراحت و نگران باشن

yasrebi_chista
@saeideh.najafi بله..و کسی هنوز برای حامد ناراحت نیست.حامد برای ماناو مریم نگران شده.تنهایی ادمها


zoha.alimadadi
فوق العاده بود👏👏👏👌👌👌👌

nazar5338
ممنون بابت داستان عالیه عاشقتونم مهربانوی عشق💜💜💜

7baran77
♥♥♥

soosan.oulad
چیستای عزیزم بانوی خستگی ناپذیر سپاس بخاطر قلم جادویی تون

manydana
@yasrebi_chista چه خوب مينويسيد و چه خوب اشك عشقو درمياريد چيستاي نازنين

sdehghani_67
سرم درد دارد، سرگیجه ای عجیب. دلم میخواد بخوابم همچون خواب گل سرخ

mahbbe_ab
ظاهرا فردا همه فالورها ناهار قورمه سبزی دارن 😁😂😂😂

yasrebi_chista
@mn_zohreh ♥♥♥♥♥♥

yasrebi_chista
@anterium مخلص.من که نپختم.البته.اماهر چی تیره تر..بهتر

niloufar.dd
من وافعا داستان هاتون رو دوست دارم.از قسمتای اول پستچی تا الان هم مخاطب پروپا قرصتون بودم با اینکه از خوندن نوشته های زیاد تو اینستا بدم میاد ولی چون توی اینستا زودتر میزارین بازم هرشب میام اینحا داستان هاتون رو میخونم.ولی نمیدونم چرا اینقدر معمایی بودن داستان هاتون اذیتم میکنه ولی با این حال خوندن داستان های شما به تمام اذیت هاش می ارزه😊😊


yasrebi_chista
@fateme.fhf @nasrin_z05 /امیدوارم عزیز/بانو#نوش

mahdikocholo1391
وای چیستا خانم باعکس قرمه سبزی این وقت شب شکنجه شدم اخه رژیم داشتم و گرسنگی ....و قرمه سبری زیبای شما منو گرسنه تر کرد

fateme.fhf
منم امشب قرمه سبزی داشتم جاتون خالی😍

babaei.mariya
چقدر داستانهای شما رو دوست دارم ❤❤💋

nasrin_z05
تشریف بیارید داراب حتما!خوشحال میشم درخدمت عزیزایی چون شماونیایش جان باشم

hkhatere
😍😍👌🏻👌🏻👌🏻❤❤❤

yasrebi_chista
@sh.mirshafiee ♥♥♥ @leila.ali928 دختر منم بیشتر وقتا همین وضعو داره.البته اون بزرگتره