فریدون آسرایی بليط هاى كنسرت نهم ديماه تمام شد و با اينكه روزاى سختى رو پشت سر گذاشتم اميدوارم  شب خوبى براى همه اونهايى كه تشريف ميارن باشه class=
بليط هاى كنسرت نهم ديماه تمام شد و با اينكه روزاى سختى رو پشت سر گذاشتم اميدوارم شب خوبى براى همه اونهايى كه تشريف ميارن باشهثبت دیدگاه شما