امیر ژوله .
نمایش "رویای یک شب نیمه تابستان " 
۵۰درصد تخفیف بلیط حضوری فقط امروز (چهار شنبه ۸ دی)
تئاتر مستقل تهران  چهار راه ولی عصر  خیابان رازی پلاک ۵۰ 
به ما بپیوندید👇👇👇
@mostagheltheate class=
. نمایش "رویای یک شب نیمه تابستان " ۵۰درصد تخفیف بلیط حضوری فقط امروز (چهار شنبه ۸ دی) تئاتر مستقل تهران چهار راه ولی عصر خیابان رازی پلاک ۵۰ به ما بپیوندید👇👇👇 @mostagheltheateثبت دیدگاه شما