نسرین مقانلو ....
😔😟😢😟
در گذشت "دنیا فنی زاده"را به تمام
اهل هنر و خانواده محترمش تسلیت
می گویم،روحش شاد و یادش گرامی. class=
.... 😔😟😢😟 در گذشت "دنیا فنی زاده"را به تمام اهل هنر و خانواده محترمش تسلیت می گویم،روحش شاد و یادش گرامی.ثبت دیدگاه شما