لادن سلیمانی حدود ٥٠ زن ومردوكودك درگورستاني درنزديكي تهران درحاليكه هنوز زنده اند هر روز مرگ راتجربه ميكنند
امروز شنيدم عده اي از مسؤولين اونها رو به زوربيرون كرده اند و .... class=
حدود ٥٠ زن ومردوكودك درگورستاني درنزديكي تهران درحاليكه هنوز زنده اند هر روز مرگ راتجربه ميكنند امروز شنيدم عده اي از مسؤولين اونها رو به زوربيرون كرده اند و ....ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران


abed.r71
افسوس که انسانیت مرده تک تک ماهم مقصریم


muhammad_peace
😔😔

sam1m_
اینجا کشوری که حتی زن حق نداره عکسش رو اعلامیه ش باشه وای بر ما

sam1m_
شبکه خبر با فرماندار اونجا صحبت کرد گردن هم نمیگرفتن بی .....

hamid_hoosein_pour
اتفاق خاصی نیفتاده که...بنظرم که طبیعیه من خودم هزاربار بدترین از این دیدم

ladansoleymani
@neda.entezarkheir ❤

neda.entezarkheir
🙏🙏🙏

neda.entezarkheir
واقعا خوشحالم از اينكه خانوم سليماني مسايل جامعه واسش مهم هستش

emad27ins
لادن دیر بیدار شدی

msnafzali
تقصير خودمان است

pejman_che
از ماست که بر ماست ...در طول دوران تاریخ بشیریت هیچ مردمی به اندازه ی مردمان ایران ظلم را متحمل نشده اند ...ننگ بر مااااا


azi758
ای وای بر ما

ghassemitahereh
خیلی غم انگیزه

atou_pch
در گورم جایی برای ما نیست زمین متعلق به عده ی محدودیست