دانلود عاشقانه
لادن سلیمانی حدود ٥٠ زن ومردوكودك درگورستاني درنزديكي تهران درحاليكه هنوز زنده اند هر روز مرگ راتجربه ميكنند
امروز شنيدم عده اي از مسؤولين اونها رو به زوربيرون كرده اند و .... class=
حدود ٥٠ زن ومردوكودك درگورستاني درنزديكي تهران درحاليكه هنوز زنده اند هر روز مرگ راتجربه ميكنند امروز شنيدم عده اي از مسؤولين اونها رو به زوربيرون كرده اند و ....ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران


abed.r71
افسوس که انسانیت مرده تک تک ماهم مقصریم


muhammad_peace
😔😔

sam1m_
اینجا کشوری که حتی زن حق نداره عکسش رو اعلامیه ش باشه وای بر ما

sam1m_
شبکه خبر با فرماندار اونجا صحبت کرد گردن هم نمیگرفتن بی .....

hamid_hoosein_pour
اتفاق خاصی نیفتاده که...بنظرم که طبیعیه من خودم هزاربار بدترین از این دیدم

ladansoleymani
@neda.entezarkheir ❤

neda.entezarkheir
🙏🙏🙏

neda.entezarkheir
واقعا خوشحالم از اينكه خانوم سليماني مسايل جامعه واسش مهم هستش

emad27ins
لادن دیر بیدار شدی

msnafzali
تقصير خودمان است

pejman_che
از ماست که بر ماست ...در طول دوران تاریخ بشیریت هیچ مردمی به اندازه ی مردمان ایران ظلم را متحمل نشده اند ...ننگ بر مااااا


azi758
ای وای بر ما

ghassemitahereh
خیلی غم انگیزه

atou_pch
در گورم جایی برای ما نیست زمین متعلق به عده ی محدودیست