اشکان خطیبی و غمگين ترين بخش ماجرا اين است كه تا چند ماه و يا حتى چند هفته ى ديگر واژه ى "گور خواب" هم مانند واژه ى" كارتن خواب" به گوش مان عادى مى آيد و دستاويزى مى شود براى شوخى هاى ريز و درشت مجازى و غير مجازى.
همان طور كه نفهميديم از كى خوابيدن برادران و خواهران مان در خيابان ها براى مان عادى شد؟جست و جوى خيابان گردها در سطل هاى زباله كى عادى شد؟به كودكان كار كى عادت كرديم؟به هزار و يك اتفاق دردآور و غير انسانى ديگر كى خو گرفتيم؟
چه شد كه ما به همه چيز عادت كرديم؟
عمق فاجعه غير قابل احتساب است.
#فقر #جامعه #گورخواب #كارتن_خواب #كودكان_كار #poverty #society #children 
پ.ن: از دست دادن دنيا فنى زاده رو به آدم ها و عروسك ها تسليت مى گم.😞🙏 class=
و غمگين ترين بخش ماجرا اين است كه تا چند ماه و يا حتى چند هفته ى ديگر واژه ى "گور خواب" هم مانند واژه ى" كارتن خواب" به گوش مان عادى مى آيد و دستاويزى مى شود براى شوخى هاى ريز و درشت مجازى و غير مجازى. همان طور كه نفهميديم از كى خوابيدن برادران و خواهران مان در خيابان ها براى مان عادى شد؟جست و جوى خيابان گردها در سطل هاى زباله كى عادى شد؟به كودكان كار كى عادت كرديم؟به هزار و يك اتفاق دردآور و غير انسانى ديگر كى خو گرفتيم؟ چه شد كه ما به همه چيز عادت كرديم؟ عمق فاجعه غير قابل احتساب است. #فقر #جامعه #گورخواب #كارتن_خواب #كودكان_كار #poverty #society #children پ.ن: از دست دادن دنيا فنى زاده رو به آدم ها و عروسك ها تسليت مى گم.😞🙏ثبت دیدگاه شما