نیوشا ضیغمی خبر درگذشت خوبها چقدر به هم ندديك شده

دنيا فني زاده كه بازعروسك گرداني بي نظيرش براي كلاه قرمزي براي همه ما خاطرات زيبا ساخت امروز ديگه در اين دنيا نيست
تا دنيايي از خاطرات زيباي رو به جا بزاره
براي آرامش روحش و همينطور همسر و فرزندانش دعا كنيم
يادش گرامي
يا حق class=
خبر درگذشت خوبها چقدر به هم ندديك شده دنيا فني زاده كه بازعروسك گرداني بي نظيرش براي كلاه قرمزي براي همه ما خاطرات زيبا ساخت امروز ديگه در اين دنيا نيست تا دنيايي از خاطرات زيباي رو به جا بزاره براي آرامش روحش و همينطور همسر و فرزندانش دعا كنيم يادش گرامي يا حقثبت دیدگاه شما