حنا کامکار عادت ندارم به اعلام خبر بد در صفحه ام
اما خواستم از اينجا اعلام كنم
كه با همه وجودم در آسمانى شدن يك #زن_فراموش_نشدنى،
با همه داغدارانش، شريكم...
با دل #كلاه_قرمزى جانِ جانان،
با يكايك عوامل اش،
با سريالى كه داشت پرشور مراحل پيش توليدش را مى گذراند،
با همهء #همكاران گذشته اش،
با #سيمين_معتمدآريا كه شاهدم چقدر براى بازيابى تندرستى اين
گوهر تلاش كرد،
با همسر محترم اش،
و با دل مادرى كه سالها پيش همسر بى نظيرش #پرويز_فنى_زاده را خيلى زود و بى جهت از دست داد
و حالا هم "دنيا" يش را
...
كلاه قرمزى جانا،
خواهشمندم غصه ات را زود به دست باد بسپار
كه اين رسم و قانون زمين است
كارى اش نمى شود كرد...
بگذر و بيا برايمان باز سخن بگو تا خيالمان راحت باشد،
#ياد و #خاطره #دنيا_فنى_زاده،
هميشه زنده خواهد ماند...
😔 class=
عادت ندارم به اعلام خبر بد در صفحه ام اما خواستم از اينجا اعلام كنم كه با همه وجودم در آسمانى شدن يك #زن_فراموش_نشدنى، با همه داغدارانش، شريكم... با دل #كلاه_قرمزى جانِ جانان، با يكايك عوامل اش، با سريالى كه داشت پرشور مراحل پيش توليدش را مى گذراند، با همهء #همكاران گذشته اش، با #سيمين_معتمدآريا كه شاهدم چقدر براى بازيابى تندرستى اين گوهر تلاش كرد، با همسر محترم اش، و با دل مادرى كه سالها پيش همسر بى نظيرش #پرويز_فنى_زاده را خيلى زود و بى جهت از دست داد و حالا هم "دنيا" يش را ... كلاه قرمزى جانا، خواهشمندم غصه ات را زود به دست باد بسپار كه اين رسم و قانون زمين است كارى اش نمى شود كرد... بگذر و بيا برايمان باز سخن بگو تا خيالمان راحت باشد، #ياد و #خاطره #دنيا_فنى_زاده، هميشه زنده خواهد ماند... 😔ثبت دیدگاه شما