پرستو صالحی شرح ندارد، ولي دلِ شرحه شرحه دارد ... درد را از هر طرف بخواني درد است !!! اينجا ايران است كشوري كه نفت دارد، منابع طبيعي دارد، معدن فيروزه و عقيق دارد .... آنچه ندارد چيست؟ چه كاخي برانداختيم و چه كوخي بنا كرديم خدا قوت، فاصله ي بستر تا بستر مرگ را نزديك و آسان كرديم،، دست مريزاد class=
شرح ندارد، ولي دلِ شرحه شرحه دارد ... درد را از هر طرف بخواني درد است !!! اينجا ايران است كشوري كه نفت دارد، منابع طبيعي دارد، معدن فيروزه و عقيق دارد .... آنچه ندارد چيست؟ چه كاخي برانداختيم و چه كوخي بنا كرديم خدا قوت، فاصله ي بستر تا بستر مرگ را نزديك و آسان كرديم،، دست مريزادثبت دیدگاه شما