میلاد کی مرام ممنونم ﺧﺪﺍ، ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ، ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺪﻧﻢ، ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﮐﺴﺎيى ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺸون هستم.،ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﯼ...."تا بتونم شخص تأثير گذارى در زندگى باشم(اميدوارم كه باشم)✨از روز اول هم هدفهم همين بود.پس كمك كن كه شرمنده ى خودم و اطرافيانم نشم🙏✨〽ممنون كه يادم ميدى چه حرفيو كجا بزنم!!!ممنون كه هيچ وقت هيچ قدرت و جايگاهى تحريكم نكرد كه جهت زندگيم و آرمان هامو عوض كنم.عوض بشم.!!!
پشتم باش ، كه بيشتر از هر وقت نيازتو احساس ميكنم. ✨
پ ن (مخاطب خاص) : عوض شدى،.جدا شدى.ديگه يكى از ما نيستى. ما يعنى من نه ،يعنى همه ،يعنى خيليا!!!هر چيزى فروشى نيست!!!اگه بود تو فروشنده نبودى!!!
عكس : خودم با موبايل
#miladkeymaram #ilovemyfans class=
ممنونم ﺧﺪﺍ، ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ، ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺪﻧﻢ، ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﮐﺴﺎيى ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺸون هستم.،ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﯼ...."تا بتونم شخص تأثير گذارى در زندگى باشم(اميدوارم كه باشم)✨از روز اول هم هدفهم همين بود.پس كمك كن كه شرمنده ى خودم و اطرافيانم نشم🙏✨〽ممنون كه يادم ميدى چه حرفيو كجا بزنم!!!ممنون كه هيچ وقت هيچ قدرت و جايگاهى تحريكم نكرد كه جهت زندگيم و آرمان هامو عوض كنم.عوض بشم.!!! پشتم باش ، كه بيشتر از هر وقت نيازتو احساس ميكنم. ✨ پ ن (مخاطب خاص) : عوض شدى،.جدا شدى.ديگه يكى از ما نيستى. ما يعنى من نه ،يعنى همه ،يعنى خيليا!!!هر چيزى فروشى نيست!!!اگه بود تو فروشنده نبودى!!! عكس : خودم با موبايل #miladkeymaram #ilovemyfansثبت دیدگاه شما