شهرزاد عبدالمجید و عشق ....اگر با حضور همين روزمرگى ها عشق بماند ،عشق است!!!!!!!!!!! با سپاس بسيار از دوست بسيار هنرمند م (امير سعيد وديعى) لو كيشن راه آهن زنجان.  پ: ن جهت اطلاع دوستان تمامى نكات ايمنى در محل نشستن من رعايت شد👌😂😂#celebrities #actress #persianartist #iranianartist #persianactress #artist #persianartist #cinema#television #theatre#shahrzadabdolmajid#iraniancelebrities #شهرزادعبدالمجيد#تاتر#تلويزيون #سينما##هنرپیشگان #هنرپيشه_ايراني #هنرپيشه_زن #بازيگران_ايراني #بازيگر #بازيگران #بازيگر_زن class=
و عشق ....اگر با حضور همين روزمرگى ها عشق بماند ،عشق است!!!!!!!!!!! با سپاس بسيار از دوست بسيار هنرمند م (امير سعيد وديعى) لو كيشن راه آهن زنجان. پ: ن جهت اطلاع دوستان تمامى نكات ايمنى در محل نشستن من رعايت شد👌😂😂#celebrities #actress #persianartist #iranianartist #persianactress #artist #persianartist #cinema#television #theatre#shahrzadabdolmajid#iraniancelebrities #شهرزادعبدالمجيد#تاتر#تلويزيون #سينما##هنرپیشگان #هنرپيشه_ايراني #هنرپيشه_زن #بازيگران_ايراني #بازيگر #بازيگران #بازيگر_زنثبت دیدگاه شما