فریدون آسرایی با كمال تاسف خبر فوت دوست عزيز و مهربونم اميد حسن پلخوابى بهمراه خانم ،پسر و خواهر خانمش همه مارو شكه و عذادار كرد عرض تسليت دارم به خانواده حسن پلخوابى ، اقوام و اشنايان و دوستان ان مرحوم.
روحش شاد class=
با كمال تاسف خبر فوت دوست عزيز و مهربونم اميد حسن پلخوابى بهمراه خانم ،پسر و خواهر خانمش همه مارو شكه و عذادار كرد عرض تسليت دارم به خانواده حسن پلخوابى ، اقوام و اشنايان و دوستان ان مرحوم. روحش شادثبت دیدگاه شما