سجاد افشاریان نمايش عجيبى از جنوب جان ام ، بوشهر در تالار كوچك مولوى ..
| اگر شبى از شب هاى تهران مسافرى |
| تهيه بليت : سايت تيوال |
ساعت اجرا : ١٧
نويسنده : على شمس 
كارگردان : جواد صداقت ، الهام ابنى 
ششم لغايت بيست و ششم دى ماه class=
نمايش عجيبى از جنوب جان ام ، بوشهر در تالار كوچك مولوى .. | اگر شبى از شب هاى تهران مسافرى | | تهيه بليت : سايت تيوال | ساعت اجرا : ١٧ نويسنده : على شمس كارگردان : جواد صداقت ، الهام ابنى ششم لغايت بيست و ششم دى ماهثبت دیدگاه شما