رضا صادقی #live_in_concert #rezasadeghi_official #rezasadeghi #tiarasadeghi #blackarmy#rezasadeghi_official 
پشتم به ادمهايى گرمه كه با همه وجودشون مردمشون و دوست دارن و خيالم راحته كه در تمام كنسرتهـا سربلند خواهم بود با وجودشون ....
لحظه ديدار نزديك است ❤️ class=
#live_in_concert #rezasadeghi_official #rezasadeghi #tiarasadeghi #blackarmy#rezasadeghi_official پشتم به ادمهايى گرمه كه با همه وجودشون مردمشون و دوست دارن و خيالم راحته كه در تمام كنسرتهـا سربلند خواهم بود با وجودشون .... لحظه ديدار نزديك است ❤️ثبت دیدگاه شما