رضا صادقی #rezasadeghi_official #live_in_concert #rezasadeghi #tiarasadeghi #merrychristmas #rezasadeghi_official #merrychristmas 
به خودم ميبالم كه در بين عزيزان مسيحى هوادارانى دارم زلالتر از باران و صادق تر از دريا .. كريسمس رو به همه مسيحيان جهان و ايران و هواداران جان مسيحى تبريك ميگم ... اين جمله زيباى حضرت مسيح رو هميشه در ذهنم دارم ....❤️
خداوند را که خدای توست، با تمام قلب و جان و عقل خود دوست داشته باش. این اولین و مهم‌ترین دستور خداست. دومین دستور مهم نیز مانند اولی است: همسایه‌ی خود رادوست بدار، به همان اندازه که خود را دوست می‌داری. تمام احکام خدا و گفتار انبیاء در این حکم خلاصه می‌شود و اگر شما این دو را انجام دهید، در واقع همه را انجام داده‌اید. (انجیل متی، ۴۰ – ۳۷ : ۲۲)
Merry Christmas 🎁🎄 class=
#rezasadeghi_official #live_in_concert #rezasadeghi #tiarasadeghi #merrychristmas #rezasadeghi_official #merrychristmas به خودم ميبالم كه در بين عزيزان مسيحى هوادارانى دارم زلالتر از باران و صادق تر از دريا .. كريسمس رو به همه مسيحيان جهان و ايران و هواداران جان مسيحى تبريك ميگم ... اين جمله زيباى حضرت مسيح رو هميشه در ذهنم دارم ....❤️ خداوند را که خدای توست، با تمام قلب و جان و عقل خود دوست داشته باش. این اولین و مهم‌ترین دستور خداست. دومین دستور مهم نیز مانند اولی است: همسایه‌ی خود رادوست بدار، به همان اندازه که خود را دوست می‌داری. تمام احکام خدا و گفتار انبیاء در این حکم خلاصه می‌شود و اگر شما این دو را انجام دهید، در واقع همه را انجام داده‌اید. (انجیل متی، ۴۰ – ۳۷ : ۲۲) Merry Christmas 🎁🎄ثبت دیدگاه شما