شهرزاد عبدالمجید آدمی نیازِ مبرم دارد
که شعر بخواند
آزاد باشد
و گاهی نیز باران ببارد.

سید علی صالحی

عكس از دوست خوبم امير سعيد وديعى 🙏🙏. #cinema #shahrzadabdolmajid #television #persianactress #iranianartist #persianartist iranianactress#theatre#actress #celebrities شهرزاد عبدالمجيد#سينما#تاتر#تلويزيون#بازيگر#هنرپيشه_زن #هنرپيشه_ايراني #هنرپيشه#بازيگر_زن #بازيگر #بازيگران_ايراني #بازيگران#http://Tlgrm.me/shahrzadabdolmajid class=
آدمی نیازِ مبرم دارد که شعر بخواند آزاد باشد و گاهی نیز باران ببارد. سید علی صالحی عكس از دوست خوبم امير سعيد وديعى 🙏🙏. #cinema #shahrzadabdolmajid #television #persianactress #iranianartist #persianartist iranianactress#theatre#actress #celebrities شهرزاد عبدالمجيد#سينما#تاتر#تلويزيون#بازيگر#هنرپيشه_زن #هنرپيشه_ايراني #هنرپيشه#بازيگر_زن #بازيگر #بازيگران_ايراني #بازيگران#http://Tlgrm.me/shahrzadabdolmajidثبت دیدگاه شما