لیندا کیانی تبريك فراوان به شبنم مقدمى عزيز كه از نزديك شاهد همه زحمت كشيدن ها براى جزيى ترين لحظات خلق صنم  بودم و در كنارش صبورى آموختم و لذت بردم... class=
تبريك فراوان به شبنم مقدمى عزيز كه از نزديك شاهد همه زحمت كشيدن ها براى جزيى ترين لحظات خلق صنم بودم و در كنارش صبورى آموختم و لذت بردم...ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران