شیلا خداداد ا
بین هزاران دیروز؛
و 
میلیون ها فردا
فقط یک امروز وجود دارد
امروز را 
از دست نده...
#بیل_گیتس

#بازیگر#زن#شیلا_خداداد#بازیگران#سینما#زیبا#بانو#عکس#فن_پیج#شیلاخداداد#فیلم#ویدیو#کلیپ#فیلم
#Actor#cinema#Film#video#clip#shilakhodadad#shila_khodadad class=
ا بین هزاران دیروز؛ و میلیون ها فردا فقط یک امروز وجود دارد امروز را از دست نده... #بیل_گیتس #بازیگر#زن#شیلا_خداداد#بازیگران#سینما#زیبا#بانو#عکس#فن_پیج#شیلاخداداد#فیلم#ویدیو#کلیپ#فیلم #Actor#cinema#Film#video#clip#shilakhodadad#shila_khodadadثبت دیدگاه شما