نسرین مقانلو ....
⚘🌷🌹😍👈
دنیا برای همه ما سرشار از دروازه های جدید
و فرصت هاست،لبخند بزن و خدا راشکر کن.
اولین روز هفته تان پر از شادی و روزی باد
👍👌🌷🌷👈
#نسرین_مقانلو#بازیگر#تئاتر#تلوزیون#سینما
#هنرمندان#هنرمندان_ایرانی .
#nasrinmoghanloo #actres #cinema class=
.... ⚘🌷🌹😍👈 دنیا برای همه ما سرشار از دروازه های جدید و فرصت هاست،لبخند بزن و خدا راشکر کن. اولین روز هفته تان پر از شادی و روزی باد 👍👌🌷🌷👈 #نسرین_مقانلو#بازیگر#تئاتر#تلوزیون#سینما #هنرمندان#هنرمندان_ایرانی . #nasrinmoghanloo #actres #cinemaثبت دیدگاه شما