علی کاظمی باسلام خدمت شما خوبان 
اکران خصوصی فیلم سینمایی عشق نیکان ۱۰دی ماه در شهر مقدس مشهد 
الهی همیشه دلهایتان شاد باشد 
خاک پای تک تک شما خوبانم شاد باشید یا حق class=
باسلام خدمت شما خوبان اکران خصوصی فیلم سینمایی عشق نیکان ۱۰دی ماه در شهر مقدس مشهد الهی همیشه دلهایتان شاد باشد خاک پای تک تک شما خوبانم شاد باشید یا حقثبت دیدگاه شما