نفیسه روشن زمستان است❄️
دل زمين به برف گرم است❄️
و دل من به خدا🙏🏼💐
جمعه تون شادِ شاد👌🏼 class=
زمستان است❄️ دل زمين به برف گرم است❄️ و دل من به خدا🙏🏼💐 جمعه تون شادِ شاد👌🏼ثبت دیدگاه شما