فریدون آسرایی امشب ساعت ٦ در تاتر از بستر خاكستر به نويسنگى و كارگردانى دوست عزيز و بزرگوارم سركار خانم نرگس صفدريان حضور خواهم داشت البته به عنوان تماشاچى و خوشخال ميشم از ديدن دوستانى كه بتونن به ديدن اين تاتر بيان.
ادينه خوبى رو براتون ارزو ميكنم class=
امشب ساعت ٦ در تاتر از بستر خاكستر به نويسنگى و كارگردانى دوست عزيز و بزرگوارم سركار خانم نرگس صفدريان حضور خواهم داشت البته به عنوان تماشاچى و خوشخال ميشم از ديدن دوستانى كه بتونن به ديدن اين تاتر بيان. ادينه خوبى رو براتون ارزو ميكنمثبت دیدگاه شما